آخرین ویرایش : February 26, 2012

خلیفه حمد عبدالله جاسم آل ثانی

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت قطر

( از ۱۹۷۲م. تا ۱۹۹۵م. )
چهارمین امیر (ششمین حاکم) قطر بود.

ولیعهد

حکومت قطر

( از ۱۹۶۰م. تا ۱۹۷۲م. )

نخست وزیر

حکومت قطر

( از ۱۹۷۰م. تا ۱۹۷۷م. )

وزیر

وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی قطر

( از ۱۹۵۷م. تا ۱۹۶۰م. )
این وزارتخانه سابقا وزارت آموزش و پرورش نام داشت.

وزارت اقتصاد قطر

( از ۱۹۶۰م. تا ۱۹۷۲م. )

وزارت نفت قطر

( از ۱۹۷۰م. تا ۱۹۷۲م. )

وزارت امور خارجه قطر

( از ۱۹۷۱م. تا ۱۹۷۲م. )


حوادث مهم زندگی


رهبر

کودتای 1972 قطر

( ۱۹۷۲م. )
در سال 1972 قدرت را از پسر عموی خود احمد بن علی آل ثانی تحویل و ششم حاکم قطر شد.


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر

حمد عبدالله جاسم محمد آل ثانی


حمد عبدالله آل ثانی، پدر شیخ خلیفه حمد آل ثانی چهارمین امیر قطر است.

نام پسر

عبدالله خلیفه حمد عبدالله آل ثانی


عبدالله خلیفه آل ثانی، بزرگترین فرزند شیخ خلیفه حمد آل ثانی است.

عبدالعزیز خلیفه حمد عبدالله آل ثانیحمد خلیفه حمد عبدالله آل ثانینام برادر

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

حمد خالد حمد عبدالله آل ثانی


شیخ خلیفه حمد عبدالله آل ثانی عموی حمد خالد حمد آل ثانی است.


خلیفه حمد عبدالله جاسم آل ثانی

تاریخ تولد ۱۹۳۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر الریان
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای چهار همسر و هجده فرزند به نام های الشیخ حمد، عبدالعزیز، عبدالله، محمد، جاسم، جفله، حصه، نوره، عائشه، امل، آمنه، مریم، العنود، موزه، نوف، شیخه، لولوه، منی است.
  • به صورت خصوصی تحصیل کرده است.
  • وی در خارج کردن قطر از وضعیت سنتی و ورود به دنیای مدرن نقش به سزایی داشته است. در دوره امیری وی وزارت خانه ها به شکل امروزی خود در آمدند و بسیار وزارت خانه جدید تاسیس کرد و در آخر در سال 1992 تعداد وزارت خانه ها را به 17 عدد رساند. برای مسائل دیپلماتیک اهمیت زیادی قائل بود و برای اولین بار با بسیاری از کشورهای دنیا رابطه دیپلماتیک در حد سفیر برقرار کرد. از نظر اقتصادی برای بهره برداری بهتر از نفت با شرکت ها خارجی قراردادهای گسترده ای امضا کرد و در کنار این شرکت ها شرکت های قطری بسیاری تاسیس کرد. در اواسط 1991 در میدان نفتی شمال قطر استخراج گاز نیز آغاز شد که این میدان بزرگترین میدان گازی مستقل دنیا است.

done in 0.039 seconds