آخرین ویرایش : February 26, 2012

عبدالعزیز البدری

تاریخ تولد ۱۹۳۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد شهر سامرا
محل درگذشت شهر بغداد
در مقبره الاعظیه ی بغداد دفن شده است.
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • در جمعیة الهدایه الاسلامیه و نزد بسیاری از علمای بزرگ اهل سنت و در راس آن ها شیخ امجد الزهاوی و شیخ محمد فواد الاوسی و شیخ عبدالقادر الخطیب و شیخ شاکر البدری تحصیل کرده است.
  • او با دختر عمویش مریم حسین که در سال 1976 شهید شد ازدواج نمود .
  • وی از موسسین حرکت الاسلامیه در عراق به حساب می آید ، همچنین از فعالیت های سیاسی او می توان به عضویت در حزب التحریر عراق اشاره کرد.
  • فعالیت به عنوان خطیب و امام مساجد شور بغداد در سال 1955 .
  • امام مسجد حاج امین منطقه کرخ در سال 1959 .
  • امام مسجد عادله خاتون محل پل صرافیه .
  • امام مسجد خلفاء مشارکت در جنگ 1967 فلسطین.
  • در سال 1960 بر اثر فشار کمونیست های عراق بازداشت خانگی شد.
  • عبدالعزیز البدری از جمله علمایی بود که دوستدار و حامی نزدیک طوائف اسلامی به یکدیگر بود، دارای ارتباط نزدیکی با علمای شیعه بود و سعی فروان در نزدیکی بین شیعه و سنی و تقریب مذاهب داشت. وی به صراحت لهجه معروف بود به طوری که هنگامیکه در مسجد عادله خاتون مشغول وعظ بود و عبدالسلام عارف رئیس جمهور عراق به جمع مستمعین پیوست به صراحت زبان به انتقاد از سیاست های وی گشود.
  • عبدالعزیز البدری در سال 1969 در بغداد دستگیر و اعدام شد و در مقبره الاعظیه بغداد دفن شد.

done in 0.0504 seconds