از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۰۰م.۱۹۰۰م.
۱۹۱۱م.-
۱۹۳۰م.-
۱۹۴۲م.-
۱۹۵۶م.-
۱۹۷۰م.-
دهه ۱۹۶۰م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۶-۰۲-۲۲م.
--
-۱۹۷۰م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۳۰۳ه.ق.۱۳۱۴ه.ق.
۲۰۲۰ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--


توضیحات بیشتر:

سامرا یکی از شهرهای بزرگ استان صلاح‌الدین درعراق است که در بخش شرقی رود دجله در فاصله ۱۲۵ کیلومتری شمال بغداد واقع است.

done in 0.112 seconds