آخرین ویرایش : October 17, 2011

نهله محمد سعدالله

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۷۵م. )
مهندسی برق - لیسانس

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)

( از ۱۹۷۹م. )


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .
عضو فراکسیون سبز در پارلمان اول کردستان .
رئیس کمیسیون آبادانی در پارلمان اول کردستان .
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری .
عضو کمیسیون کار و امور اقتصادی .
عضو کمیسیون امور شهری .
از اعضای کمیسیون انتخاباتی برای انتخابات پارلمان اول کردستان .

عضو

اتحادیه مهندسان کردستاناتحادیه پارلمانیست های کردستان

( از ۲۰۰۵م. )
در سال 2005 در کنگره اول اتحادیه پارلمانیست های کردستان به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه انتخاب و هم اینک از اعضای ارشد اتحادیه پارلمانیست های کردستان است .

کنگره اپوزوسیون عراقی در نیویورک

( ۱۹۹۹م. )
یکی از 59 نماینده حاضر در کنگره اپوزیسیون عراقی در سال 1999 در نیویورک .

مدرس


گرایشات


عضو


آثار


نویسنده

کتاب " شذرات من واقع المرأة الکوردستانیهَ "

( از ۲۰۰۹م. )
با نویسنده اصلی "طارق محمد سعید جامباز" در تالیف این اثر مشارکت داشته است .


تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
وی یکی از اعضای هیات رئیسه کنفرانس آبادانی کردستان در بروکسل بلژیک در سال 1993 بود .

done in 0.0618 seconds