آخرین ویرایش : February 27, 2012

عبدالله جاسم محمد ثانی آل ثانی

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت قطر

( از ۱۹۱۳م. تا ۱۹۴۸م. )

سومین حاکم و اولین امیر قطر است. در سال 1913 و در پی فوت ولیعهد و فرزندش شیخ حمد، شیخ علی را به عنوان ولیعهد معرفی نمود. و در سال 1948 به نفع وی از قدرت کناره گیری می کند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

حمد عبدالله جاسم محمد آل ثانی


حمد عبدالله جاسم پسر شیخ عبدالله جاسم اولین امیر قطر است.

نام نوه

نام نتیجه

سعود عبدالعزیز حمد آل ثانی


پدر پدر بزرگ سعود عبدالعزیز آل ثانی، شیخ عبدالله جاسم سومین حاکم قطر است.

فهد عبدالرحمن حمد عبدالله ال ثانیپدر پدربزرگ فهد عبدالله، شیخ عبدالله جاسم سومین حاکم قطر است.

حمد جاسم حمد عبدالله آل ثانی


پدر پدربزرگ حمد جاسم عبدالله، شیخ عبدالله جاسم آل ثانی سومین حاکم قطر است.

غالیه محمد حمد عبدالله ال ثانیپدر پدربزرگ غالیه محمد، شیخ عبدالله جاسم سومین حاکم قطر است.

حمد سحیم حمد آل ثانیدارای رابطه خانوادگی با

احمد محمد جبر آل ثانی


پدربزرگ پدربزرگ احمد محمد جبر، عبدالله جاسم محمد اولین قائم مقام قطر است.

عبدالله علی سعود عبدالعزیز آل ثانی


پدربزرگ پدربزرگ عبدالله علی سعود، شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.


عبدالله جاسم محمد ثانی آل ثانی

تاریخ تولد ۱۸۸۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۵/۰۴/۲۵م.
محل تولد شهر دوحه
محل درگذشت شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • دارای سه فرزند به نام های حمد، علی و حسن.
  • طبق توافق انگلستان و عثمانی، شیخ عبدالله بن جاسم آل ثانی و خاندان وی به عنوان خاندان حکمران قطر انتخاب شد.
  • در سال 1915 و در شروع جنگ جهانی اول شیخ عبدالله، عثمانی را مجبور به ترک قطر نمود.
  • در سال 1916 شیخ عبدالله با دولت بریتانیا قراردادی امضا نمود که طی آن قطر ملزم شد بدون اجازه بریتانیا با هیچ کشور دیگر ارتباط برقرار نکند و از طرف دیگر بریتانیا موظف شد که از قطر در مقابل تجاوزات دریایی دفاع کند.  در سال 1935 در این قرارداد بندی اضافه شد که بریتانیا را ملزم نمود که از قطر در مقابل تمامی حملات خارجی دفاع کند.
  • در سال 1935 قطر با شرکت نفت ایران و انگلستان قرارداد نفتی امضا کرد و در سال 1938 عملیات کشف و استخراج نفت در قطر شروع شد و در سال 1940 اولین چاه نفت قطر در منطقه دخان کشف می شود؛ اما به واسطه جنگ جهانی دوم، این نفت استخراج نشد.
  •  وی علاقه بسیاری به علم داشت و در همین راستا مراکز و مجامع علمی بسیاری در قطر تاسیس کرد و کتب متعددی به خصوص در رابطه با فقه حنبلی با حمایت وی به چاپ رسید.

done in 0.0302 seconds