آخرین ویرایش : January 2, 2012

ایاد نامق مجید بقال

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۸۴م. )
لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول. عضو کمیسیون امور حقوقی.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

موسس

شبکه تلویزیونی گلی (کردستان عراق)

( از ۱۹۹۲م. )
از موسسین تلویزیون گلی کردستان

عضو


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو گروه حقوق بشر حزب اتحادیه میهنی کردستان


آثار


نویسنده


ایاد نامق مجید بقال

تاریخ تولد ۱۹۶۲م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است .


done in 0.0467 seconds