از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

بابِل نام یکی از استان‌های هیجده‌گانه کشور عراق است. این استان تا پیش از ۱۹۷۱ به نام استان حله نامیده می‌شد. 

شهر مسیب و ویرانه‌های بابل باستان از نفاط مهم این استان هستند.

done in 0.1221 seconds