آخرین ویرایش : March 1, 2012

اغناطیوس افرام برصوم الاول

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


گذراندن تحصیلات اولیه در مدرسه فرقه دومینیکی، وی در آن جا آداب دینی و تاریخ و زبان های فرانسوی و ترکی را فراگرفت.
تحصیل زبان عربی را نزد اساتید مسلمان و تحصیلات الهیات را در دیر زعفران ماردین-ترکیه در سال 1905 گذراند و سپس اقدام به فراگیری زبان سریانی و تعلیم تاریخ و ادبیات آن کرد.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

دین مسیحیت


پدر (اب) کلیسای سریانی انطاکیه .

رئیس


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۸۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۷م.
محل تولد شهر موصل
محل درگذشت شهر حمص
ملیت کشور عراق
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
او در سال 1908 به عنوان یک کشیش مقتدر در صومعه زعفران در مقام استادی مقام گرفت . سپس وظیفه مدیریت امور صومعه را در 1911 به عهده گرفت و در همان سال به تحقیق در تعدادی از آکادمی ها و صوامع و کلیساها در ترکیه و منطقه بین النهرین قدیم و نیز کتابخانه های بزرگ اروپا پرداخت . وی سپس به مقام کشیش اعظم (اب) در کلیسای سریانی ارتودوکسی رسید .

done in 0.026 seconds