آخرین ویرایش : March 3, 2012

آیت الله مرتضی بروجردی

تحصیلات


محل تحصیل

حوزه علمیه نجف


ایشان از جمله مبرزترین شاگردان آیات عظام شیخ حسین حلی ، سید محسن حکیم ، و سید ابوالقاسم خویی بودند و در حوزه علمیه نجف به مقام اجتهاد و مرجعیت نائل شدند.


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


مجتهد و مرجع تقلید .


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۹۲۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۷م.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر نجف
شهادت در نجف .
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
سهولت استعمال از معانی و عبارات موجب آن شده بود که بهره از درس ایشان برای طلاب بسیار مطلوب گردد .

done in 0.0548 seconds