آخرین ویرایش : November 23, 2011

بکر مصطفی سعید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات حوزوی مقدماتی

مراکز آموزشی


دوره مقدماتی در مدرسه کشاورزی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو کمیسیون حقوق بشر.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


بکر مصطفی سعید

تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0275 seconds