آخرین ویرایش : November 25, 2011

طاها محمد طاها

معروف به : ماموستا ملا طاها شیخ وتمان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


علوم حوزوی و استاد آئینی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو فراکسیون اوقاف.
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو

مدرس

مراکز آموزش دینی


پیش از عضویت در پارلمان استاد دینی بازنشسته بوده است.


گرایشات


عضو


طاها محمد طاها

تاریخ تولد ۱۹۲۵م.
محل تولد شهر چومان
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0268 seconds