آخرین ویرایش : March 4, 2012

محمد احمد سلیمان

مناصب و مشاغل


عضو


افتخارات حرفه ای


قهرمان

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1990 پکن

( ۱۹۹۰م. )
مدال طلای دو 1500 متر.
مدال طلای دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( از ۱۹۹۱م. )
مدال طلای دو 1500 متر.
مدال طلای دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان

( ۱۹۹۲م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1994 هیروشیما

( ۱۹۹۴م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۵م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1998 بانکوک

( ۱۹۹۸م. )
مدال طلای دو 1500 متر.
مدال طلای دو 500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۸م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۰م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۵م. )
مدال نقره دو 800 متر.

رتبه سوم

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1986 سئول

( ۱۹۸۶م. )
مدال برنز دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۸۹م. )
مدال برنز دو 1500 متر.
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

مسابقات المپیک 1992 بارسلونا

( ۱۹۹۲م. )
مدال برنز دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۰م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 1996 آتلانتا

( ۱۹۹۶م. )
نفر نهم دو 1500 متر.

مسابقات المپیک 2000 سیدنی

( ۲۰۰۰م. )
نفر چهاردهم دو 5000 متر.


روابط خانوادگی


نام برادر


محمد احمد سلیمان

تاریخ تولد ۱۹۶۹/۱۱/۲۳م.
ملیت کشور سومالی
کشور قطر
وی سومالیایی الاصل است اما همواره با ملیت قطری در مسابقات شرکت کرده است.

توضیحات بیشتر:

دونده نیمه استقامت. وی اولین مدال المپیک را در طول تاریخ قطر کسب کرده است. از سال 1993 رکورددار دو یک مایل داخل سالن آسیا با زمان 3 دقیقه و 57 ثانیه و 5 صدم ثانیه است. از سال 1995 رکورددار دو 2000 متر آسیا با زمان 4 دقیقه و 55 ثانیه و 57 صدم ثانیه است.

وی رئیس بخش ورزش ارتش قطر نیز می باشد .


done in 0.0352 seconds