از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۸-۰۷-۱۷م.۱۹۷۹-۰۷-۱۶م.
۱۹۷۹م.۲۰۰۳م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۸-۰۷-۱۷م.۱۹۶۸-۰۷-۳۰م.
۱۹۹۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

در سال ۱۹۶۸ حزب بعث در یک کودتای بدون خونریزی، دولت عبدالرحمن عارف را سرنگون کرد و حسن البکر با تشکیل شورای فرماندهی انقلاب، قدرت را به دست گرفت. وی نیز در سال ۱۹۷۹ در اثر فشار صدام حسین مجبور به استعفا شد و صدام رئیس جمهور عراق گردید. نهایتاً در پی تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در سال ۲۰۰۳ میلادی، حکومت صدام حسین سرنگون شد.

done in 0.0337 seconds