آخرین ویرایش : March 4, 2012

جابر سعید سالم

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۱۹۹۹م. )
مدال طلای یک ضرب دسته سنگین وزن. (با ملیت بلغاری)

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۲۰۰۱م. )
مدال طلای یک ضرب، دو ضرب و مجموع دسته سنگین وزن.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلای یک ضرب دسته سنگین وزن.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۴م. )
مدال طلای دسته سنگین وزن.

نایب قهرمان

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۱۹۹۹م. )
مدال نقره مجموع دسته سنگین وزن. (با ملیت بلغاری)

مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال نقره دسته سنگین وزن.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2006 دوحه

( ۲۰۰۶م. )
مدال نقره وزنه برداری دسته سنگین وزن.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال نقره دسته سنگین وزن.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۲۰۰۷م. )
مدال نقره دو ضرب دسته سنگین وزن.

رتبه سوم

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۱۹۹۹م. )
مدال برنز دو ضرب دسته سنگین وزن. (با ملیت بلغاری)

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۲۰۰۵م. )
مقام سوم یک ضرب، دو ضرب و مجموع دسته سنگین وزن.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان

( ۲۰۰۷م. )
مدال برنز مجموع دسته سنگین وزن.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2000 سیدنی

( ۲۰۰۰م. )
مقام چهارم دسته سنگین وزن.


تاریخ تولد ۱۹۷۵/۰۱/۰۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور بلغارستان
ملیت کشور بلغارستان
کشور قطر
وی یکی از 8 بلغاری است که پیشنهاد یک میلیون دلاری قطر را برای شرکت در مسابقات المپیک 2000 سیدنی، با ملیت قطری پذیرفت.

توضیحات بیشتر:

وی یکی از 8 بلغاریست که با دریافت یک میلیون دلار، در سال 2000 ملیت قطری پذیرفتند.


done in 0.0325 seconds