آخرین ویرایش : December 27, 2011

حسین عارف عبدالرحمان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل در رشته حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون سیاسی پارلمان .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
بیش از 20 جلد کتاب در زمینه های ادبی و روشنفکری نگاشته است. پیش از عضویت در مجلس روزنامه نگار و وکیل بوده است

done in 0.0316 seconds