آخرین ویرایش : March 5, 2012

سیف سعید شاهین

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات جام جهانی (IAAF)

( ۲۰۰۶م. )
مدال طلای دو 5000 متر.
مدال طلای دو 3000 متر.
این مسابقات در یونان انجام شد.

مسابقات قهرمانی جوانان جهان (IAAF)

( ۱۹۹۹م. )
مدال طلای دو 2000 متر با مانع.

بازی های کشورهای مشترک المنافع

( ۲۰۰۲م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلا.

مسابقات دو میدانی جهانی

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی جهانی

( ۲۰۰۴م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان

( ۲۰۰۵م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۳م. )
نفر دوم دو 1500 متر.

مسابقات قهرمانی داخل سالن جهان (IAAF)

( ۲۰۰۶م. )
نفر دوم دو 3000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۳م. )
مدال نقره دو 5000 متر.

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۴م. )
مقام دوم تیمی دو صحرانوردی مسافت کوتاه.

رتبه سوم

مسابقه جایزه بزرگ (IAAF)

( ۲۰۰۱م. )
مقام سوم دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آفریقا

( ۲۰۰۲م. )
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۵م. )
مقام سوم تیمی دو صحرانوردی مسافت بلند.
مقام سوم دو صحرانوردی مسافت کوتاه.


سیف سعید شاهین

تاریخ تولد ۱۹۸۲/۱۰/۱۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کیو
ملیت کشور قطر
در سال 2003 تابعیت قطر را پذیرفت.
کشور کنیا

توضیحات بیشتر:
  • در سال 2003 به عنوان بهترین دونده دو 5000 هزار متر سال انتخاب شد.
  • از سال 2003 تا 2005 به عنوان برترین دونده دو 3000 متر با مانع انتخاب شد.
  • از سال 2004 رکورد دار دو 3000 متر با مانع جهان و آسیا با زمان 7 دقیقه و 53 ثانیه و 63 صدم ثانیه است، همچنین رکورد دو 3000 متر داخل سالن آسیا نیز با زمان 7 دقیقه و 39 ثانیه و 77 صدم ثانیه از سال 2006 و رکورد دو 5000 متر فضای باز آسیا با زمان 12 دقیقه و 51 ثانیه و 98 صدن ثانیه از سال 2006 در دست وی است.
  • سیف در سال 2004 بخاطر قانون فدراسیون جهانی دو میدانی در المپیک نتوانست برای قطر در المپیک آتن شرکت کند. هرچند چند ماه بعد توانست با ثبت رکورد جهانی قهرمان المپیک را شکست دهد.
  • او به خاطر مصدومیت المپیک 2008 چین را نیز از دست داد.
  • در خبرها آمده است که وی در ازای 1 میلیون دلار حاضر به تغییر ملیت شده است هرچند وی هرگز این مسئله را تایید نکرده است. تغییر ملیت وی با واکنش های منفی بسیار در کشور کنیا مواجه شد تا جایی که رئیس جمهور کنیا پیش از شروع مسابقات قهرمانی جهان در سخنرانی خود گفت: "بیایید با وسوسه تغییر تابعیت در ازای سود اقتصادی مبارزه کنیم.". وی درحالی در سال 2003 قهرمان جهان شد که برادر وی، آبراهام کرنو، با ملیت کنیایی با وی رقابت می کرد، بدون تبریک به او، از کنارش گذشت.

done in 0.0341 seconds