از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

خالدیه یکی از شهرهای استان الانبار عراق است.

done in 0.0277 seconds