آخرین ویرایش : January 5, 2012

رئوف فرج محمد

معروف به : م.رئوف

تحصیلات


محل تحصیل

شهر سلیمانیه

( تا ۱۹۸۶م. )
دروس حوزوی در سلیمانیه


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون آموزش عالی .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۳م.
محل تولد شهر حلبچه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان فعال حوزه فرهنگی بوده است.

done in 0.0274 seconds