آخرین ویرایش : March 9, 2012

محمد الحسنی البغدادی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


یکی از فقهای بزرگ امامیه و از مهمترین مراجع تقلید و فتوی در نجف اشرف .


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۹۰۶م. )
وی با رهبری آخوند ملا محمد کاظم خراسانی همکاری و موافقت داشته است.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام نوه


تاریخ تولد ۱۲۹۸ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی بر ضد اشغال بریتانیا به جنگ پرداخت و بعد از شکست ترک ها او در مجمع کربلا برای مهیا سازی انقلاب به رهبری آیت الله حائری در سال 1920 مشارکت ورزید.


done in 0.0615 seconds