آخرین ویرایش : November 26, 2011

شالاو علی عبدالله عسگری

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0264 seconds