آخرین ویرایش : November 26, 2011

عبدالکریم کاکه حمه عبدالکریم

معروف به : شیخ عبدالکریم حاجی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


ابتدایی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون دارایی


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو کمیته رهبری حزب احادیه میهنی کردستان


تاریخ تولد ۱۹۴۹م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0588 seconds