آخرین ویرایش : March 9, 2012

مبارک حسن شامی

افتخارات حرفه ای


قهرمان

نایب قهرمان

رتبه سوم

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۸م. )
مدال برنز دو صحرانوردی مسافت بلند.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2010 گوانگجو

( ۲۰۱۰م. )
مقام سوم دو ماراتن

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2008 پکن

( ۲۰۰۸م. )
در حالی که در مسابقات المپیک 2008 پکن، امید مدال برای قطر در دو ماراتن به شمار می رفت، اما نتوانست به خط پایان برسد.توضیحات بیشتر:

دونده ماراتن و نیمه ماراتن.


done in 0.3577 seconds