آخرین ویرایش : March 10, 2012

موسی عامرعبید

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (IAAF)

( ۲۰۰۴م. )
در رشته دو میدانی

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال طلا دو 3000 متر با مانع.

نایب قهرمان

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2004 آتن

( ۲۰۰۴م. )
مقام چهارم دو 3000 متر با مانع.


تاریخ تولد ۱۹۸۵/۰۴/۱۸م.
ملیت کشور قطر
وی ملیت خود را از کنیایی به قطری تغییر داده است.
کشور کنیا

توضیحات بیشتر:
دونده دو 3000 متر با مانع. در جون سال 2006 متهم به استفاده از مواد نیروزا (دوپینگ) شد و پس از آزمایش های بعدی مجرم شناخته شد. به همین دلیل از سپتامبر سال 2006 تا سپتامبر سال 2008 از حضور در مسابقات منع شد.

done in 0.0261 seconds