آخرین ویرایش : March 9, 2012

خمیس عبدالله سیف الدین

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات ارتش های جهان

( ۱۹۹۹م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( از ۲۰۰۰م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۲م. )
مدال طلای دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

نایب قهرمان

مسابقات یونیورساد اسپانیا

( ۱۹۹۹م. )
مدال نقره دو 3000 متر با مانع.

رتبه سوم

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

مسابقات جام جهانی (IAAF)

( ۲۰۰۲م. )
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2000 سیدنی

( ۲۰۰۰م. )
مقام دهم دو 3000 متر با مانع.


تاریخ تولد ۱۹۷۶/۰۲/۰۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور سودان
ملیت کشور قطر
کشور سودان

توضیحات بیشتر:

دونده دو نیمه استقامت است.


done in 0.0313 seconds