آخرین ویرایش : March 9, 2012

جیمز کوالیا

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال طلا دو 5000 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2006 دوحه

( ۲۰۰۶م. )
مدال طلا دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۹م. )
مدال طلا دو 3000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۹م. )
مدال طلای دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۱۰م. )
مدال طلای دو 3000 متر.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی جهانی

( ۲۰۰۴م. )
مدال نقره دو ۳۰۰۰ متر (شرکت کننده از کنیا).

رتبه سوم

مسابقات قهرمانی جوانان جهان (IAAF)

( ۲۰۰۱م. )
 مدال برنز دو 3000 متر (شرکت کننده از کشور کنیا).

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۶م. )
مدال برنز دو صحرانوردی مسافت کوتاه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۸م. )
مدال برنز دو 3000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان

( ۲۰۰۹م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2008 پکن

( ۲۰۰۴م. )
مقام هشتم دو 5000 متر.


جیمز کوالیا

تاریخ تولد ۱۹۸۴/۰۶/۱۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر ترن نزویا
ملیت کشور قطر
وی در سال 2004 تغییر ملیت داده است.
کشور کنیا

توضیحات بیشتر:

دونده دو نیمه استقامت.


done in 0.034 seconds