آخرین ویرایش : April 13, 2012

ساموئل فرانسیس

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال طلای دو 60 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال طلای دو 100 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۸م. )
مدال طلای دو 60 متر مسابقات دو میدانی داخل سالن.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۱۰م. )
مدال طلای دو 60 متر مسابقات دو میدانی داخل سالن.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال نقره دو 4 در 100 متر امدادی.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2008 پکن

( ۲۰۰۸م. )
در این مسابقات حضور داشت اما موفق به صعود از مرحله نیمه نهایی به نهایی نشد.


ساموئل فرانسیس

تاریخ تولد ۱۹۸۷/۰۳/۲۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور نیجریه
ملیت کشور قطر
وی در سال 2007 ملیت خود را از نیجریایی به قطر تغییر داده است.
کشور نیجریه

توضیحات بیشتر:
  • دونده دو سرعت است.
  • وی از سال 2007 رکورددار آسیا در دو 100 متر با زمان 9 ثانیه و 99 صدم ثانیه است.

done in 0.0285 seconds