آخرین ویرایش : April 13, 2012

طلال منصور الرحیم

مناصب و مشاغل


عضو


افتخارات حرفه ای


قهرمان

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1986 سئول

( ۱۹۸۶م. )
مدال طلای دو 100 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۸۷م. )
مدال طلای دو 100 متر.
مدال طلای دو 200 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1990 پکن

( ۱۹۹۰م. )
مدال طلای دو 100 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۱م. )
مدال طلای دو 100 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1994 هیروشیما

( ۱۹۹۴م. )
مدال طلای دو 200 متر.
مدال طلای دو 100 متر.

رتبه سوم

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 1984 لس آنجلس

( ۱۹۸۴م. )

در سال 1984، وقتی قطر برای اولین بار در مسابقات المپیک شرکت کرد، وی نیز عضو کاروان اعزامی به این مسابقات بوده است و در رشته دو 4 در 100 متر امدادی شرکت داشته اما موفق به صعود به فینال نشد.

مسابقات المپیک 1988 سئول

( ۱۹۸۸م. )

در المپیک 1988 سئول در رشته های دو 100 متر و دو 4 در 100 متر امدادی حضور داشته اما موفق به صعود به فینال این رشته ها نشد.

مسابقات المپیک 1992 بارسلونا

( ۱۹۹۲م. )

در رشته دو 100 متر شرکت داشته اما موفق به صعود به فینال نشد.


طلال منصور الرحیم

تاریخ تولد ۱۹۶۴/۰۵/۰۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:
  • دونده دو سرعت
  • از سال 1993 رکورددار دو 60 متر داخل سالن آسیا با زمان 6 ثانیه و 51 صدم ثانیه است.

done in 0.0287 seconds