آخرین ویرایش : March 10, 2012

سلطان خمیس زمان

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۸م. )
مدال طلای دو 3000 متر.

نایب قهرمان

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۴م. )
مقام دوم تیمی دو صحرانوردی مسافت کوتاه.

مسابقات قهرمانی جوانان جهان (IAAF)

( ۲۰۰۴م. )
مدال نقره دو 1500 متر.

رتبه سوم

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2006 دوحه

( ۲۰۰۶م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

مسابقات قهرمانی دو صحرانوردی جهان

( ۲۰۰۸م. )
مقام سوم تیمی در صحرانوردی مسافت بلند.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2004 آتن

( ۲۰۰۴م. )
در دو 5000 متر المپیک 2004 آتن حضور داشت اما موفق به راهیابی به فینال این بخش نشد.

مسابقات المپیک 2008 پکن

( ۲۰۰۸م. )
در دو 5000 متر المپیک 2008 پکن حضور داشت اما موفق به راهیابی به فینال این بخش نشد.


سلطان خمیس زمان

تاریخ تولد ۱۹۸۵/۰۷/۲۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد کشور بروندی
ملیت کشور قطر
در سال 2004 ملیت خود را از بروندیایی به قطری تغییر داد. در سال 2010 مجددا ملیت خود را به بروندیایی بازگرداند.
کشور بروندی
در سال 2010 مجددا ملیت خود را به بروندیایی بازگرداند.

توضیحات بیشتر:

دونده دو استقامت.


done in 0.03 seconds