آخرین ویرایش : April 13, 2012

ابوبکر علی کمال

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۱۰م. )
مدال طلای دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۱۰م. )
مدال طلای دو 3000 متر با مانع.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۰م. )
مدال نقره دو 1500 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال نقره دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال نقره دو 1500 متر.

رتبه سوم

مسابقات قهرمانی جوانان جهان

( ۲۰۰۲م. )
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۲م. )
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۸م. )
مدال برنز دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال برنز دو 800 متر
مدال برنز دو 5000 متر

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۹م. )
مدال برنز دو 3000 متر با مانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۵م. )
مدال برنز دو 3000 متر

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۷م. )
مدال برنز دو 1500 متر

مسابقات دو میدانی قهرمانی داخل سالن آسیا

( ۲۰۰۹م. )
مدال برنز دو 1500 متر

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 2008 پکن

( ۲۰۰۸م. )
مقام هشتم دو 3000 متر با مانع.


ابوبکر علی کمال

تاریخ تولد ۱۹۸۳/۰۱/۰۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:
  • وی دونده دو نیمه استقامت است.
  • از سال 2006 رکورددار دو 4 در 800 متر امدادی آسیا با زمان 7 دقیقه و 6 ثانیه و 66 صدم ثانیه است.

done in 0.0314 seconds