آخرین ویرایش : March 10, 2012

فتاح پاشا

مناصب و مشاغل


استاندار

استان کرکوک

( از ۱۹۲۱م. تا ۱۹۲۴م. )
بعد از تشکیل حکومت عراق در سال 1920 به عنوان استاندار استان کرکوک انتخاب شد .

سرلشگر

ارتش عثمانی


پیش از تشکیل حکومت عراق به ارتش عثمانی پیوست و مدارج نظامی را کسب رتبه سرلشگری طی کرد.


تاریخ تولد ۱۸۶۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۶م.
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی مدتی به عنوان مدیر کارخانه نساجی ارتش در بغداد فعالیت می کرد، سپس در سال 1926 به همراه پسرش نوری ، کارخانه پشم در عراق را تاسیس کرد و از جمله پیشروان طرح های صنعتی مدرن در عراق به شمار میرفت.


done in 0.0481 seconds