آخرین ویرایش : March 11, 2012

مبارک فرج النوبی

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات قهرمانی جوانان جهان (IAAF)

( ۱۹۹۶م. )
مدال طلای دو 400 متر بامانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۸م. )
مدال طلای دو 400 متر بامانع.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلای دو 400 متر بامانع.

نایب قهرمان

مسابقات جام جهانی (IAAF)

( ۱۹۹۸م. )
مدال نقره دو 400 متر بامانع.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال نقره دو 400 متر بامانع.

مسابقات جام جهانی (IAAF)

( ۲۰۰۲م. )
مدال نقره دو 400 متر بامانع.


مبارک فرج النوبی

تاریخ تولد ۱۹۷۷/۱۲/۳۰م.
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

دونده دو 400 متر با مانع.


done in 0.0316 seconds