آخرین ویرایش : March 11, 2012

احمد ابراهیم ورسما

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۸۷م. )
مدال طلای دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۰م. )
مدال طلای دو 5000 متر.
مدال طلای دو 10000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۲م. )
مدال طلای دو 10000 متر.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۱م. )
مدال نقره 5000 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1994 هیروشیما

( ۱۹۹۴م. )
مدال نقره دو 5000 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 1998 بانکوک

( ۱۹۹۸م. )
مدال نقره دو 5000 متر.
مدال نقره دو 10000 متر.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال نقره دو 10000 متر.

رتبه سوم

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۳م. )
مدال برنز دو 1500 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۵م. )
مدال برنز دو 10000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۸م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۸م. )
مدال برنز دو 5000 متر.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 1988 سئول

( ۱۹۸۸م. )
در المپیک 1988 سئول در دو ماده دو 10000 متر و دو 5000 متر شرکت کرد که در هیچکدام موفق به صعود به فینال نشد.

مسابقات المپیک 2000 سیدنی

( ۲۰۰۰م. )
در الپیک 2000 سیدنی در بخش دو 5000 متر شرکت داشت که موفق به راهیابی به فینال این رشته نشد.


احمد ابراهیم ورسما

تاریخ تولد ۱۹۶۶/۰۲/۰۴م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

وی دونده دو نیمه استقامت و استقامت بوده است.


done in 0.0318 seconds