آخرین ویرایش : March 11, 2012

بلال سعد مبارک

افتخارات حرفه ای


قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۵م. )
مدال طلای پرتاب وزنه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۸م. )
مدال طلای پرتاب وزنه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۲م. )
مدال طلای پرتاب وزنه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۳م. )
مدال طلای پرتاب وزنه.

نایب قهرمان

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۱م. )
مدال نقره پرتاب وزنه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۱۹۹۳م. )
مدال نقره پرتاب وزنه.

مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا

( ۲۰۰۰م. )
مدال نقره پرتاب وزنه.

بازی های آسیایی (المپیک آسیایی) 2002 بوسان

( ۲۰۰۲م. )
مدال نقره پرتاب وزنه.

شرکت کننده در

مسابقات المپیک 1996 آتلانتا

( ۱۹۹۸م. )
مقام دهم پرتاب وزنه.

مسابقات المپیک 1992 بارسلونا

( ۱۹۹۲م. )
در المپیک 1992 بارسلونا در رشته پرتاب وزنه شرکت داشت اما موفق به راهیابی به فینال این رشته نشد.

مسابقات المپیک 2000 سیدنی

( ۲۰۰۰م. )
در المپیک 2000 سیدنی در رشته پرتاب وزنه شرکت داشت اما موفق به راهیابی به فینال این رشته نشد.


تاریخ تولد ۱۹۷۲/۱۲/۱۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

وی پرتاب گر وزنه است.


done in 0.0293 seconds