آخرین ویرایش : January 7, 2012

علی عبدالله کاک احمد جاف

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون امور شهری و گشت و گذار .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان پیشمرگه بوده است

مرکز روشنفکری ایل بیگ جاف
گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر کفری
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0274 seconds