آخرین ویرایش : November 26, 2011

عمر عبدالله محمد

معروف به : ملازم عمر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


فارغ التحصیل در مدرسه نظامی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۴۷م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 2.6694 seconds