آخرین ویرایش : November 27, 2011

عمر علی حسین

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات حوزوی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان عراق .


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


از اعضای کمیسیون عالی میان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان بوده است.
عضو کمیته سیاسی حزب اتحادیه میهنی


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0256 seconds