آخرین ویرایش : January 6, 2012

فایق محمد احمد گولپی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای علوم پزشکی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسیون مربوط به امور شهدای شیمیایی حلبچه

عضو

گروه فرهنگی روشنفکری چاک در دانمارک


از طریق گروه چاک چندین همایش و کنگره در خصوص مسائل مختلف کردی در اروپا بویژه در دانمارک برگزار کرده است.


گرایشات


عضو


فایق محمد احمد گولپی

تاریخ تولد ۱۹۵۷م.
محل تولد شهر بیاره
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

از پزشکان انقلابی کردستان در خلال سالهای 1982 تا 1991. روحیه ضد ترکی شدیدی داشته و یکی از پهره هایی است که پس از هر حمله ترکیه به شمال عراق به بهانه درگیری با نیروهای کرد شورشی ترکیه به انجام مصاحبه های تند ژورنالیستی و نیز سازمان داده به تظاهرات های مردمی دست میزند. وی دارای چندین تألیف در خصوص مسائل سیاسی کردها است.


done in 0.0274 seconds