آخرین ویرایش : November 26, 2011

گلاویژ عبدالجبار مجید جباری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق

مراکز آموزشی


دیپلم تربیت بدنی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو


گرایشات


عضو


گلاویژ عبدالجبار مجید جباری

تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان وکیل بوده است


done in 0.0302 seconds