آخرین ویرایش : March 16, 2012

عزیز التمیمی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( تا ۱۹۸۶م. )
لیسانس فیزیک .

دانشگاه دیترویت آمریکا

( تا ۲۰۰۱م. )
فوق لیسانس کامپیوتر .

کشور ایالات متحده آمریکا

( تا ۲۰۰۲م. )
دکتری فناوری اطلاعات .


آثار


نویسنده

کتاب " نصوص "

( تا ۱۹۹۳م. )
بغداد

کتاب " تمیمه المیعاد "

( تا ۲۰۰۰م. )
دارالهادی بیروتتوضیحات بیشتر:
  • عزیز التمیمی نویسنده و داستان نویس عراقی است که مقیم ایالات متحده آمریکا می باشد.
  • از دیگر مناصب او می توان به عضویت در اتحادیه کل نویسندگان و شاعران عراقی، موسس انجمن ادبی در شهر بابل و همینطور عضویت در موسسین انجمن روشنفکران عراق در بیروت اشاره کرد.

done in 0.0267 seconds