آخرین ویرایش : March 17, 2012

نجم الجاف

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد

( تا ۱۹۸۳م. )
دیپلم هنرهای زیبا


تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
نقاش و طراح تصویر دیواری جنگ قادسیه (حمله صدام به ایران) در ساختمان مدرسه عالی هنرهای زیبا 1983 .

done in 0.0491 seconds