آخرین ویرایش : March 25, 2012

خلیل اسماعیل عمر الجبوری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی

( تا ۱۹۴۳م. )
او تحصیلات دینی را در مکتب حاج نجم الدین واعظ و شیخ قاسم در مدرسه مسجد نائله خاتون گذراند.


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1937 ریاست محافل قرائت قرآن در مسجد امام ابو حنفیه نعمان را برعهده داشت همچنین مدیر محافل قرآنی در مساجد شیخ صندل و شیخ شهاب الدین سهروردی نیز بود.
  • عمر الجبوری در سال 1941 به عنوان قاری برگزیده رادیو عراق انتخاب شد.

done in 0.0256 seconds