آخرین ویرایش : April 3, 2012

غازی حسین الخزاعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عربی بیروت


کارشناسی زبان عربی


آثار


بازیگر

سریال "تلویزیونی الحلال و الحرام"

( تا ۲۰۱۲م. )

سریال تلویزیونی "الوداع"

( تا ۲۰۱۲م. )

سریال تلویزیونی "وهج الشموع"

( تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی "توین فیلا"سریال تلویزیونی "ظل الحکایا"

( تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی "الحب المستحیل"

( تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی "ما اصعب الکلام"

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی "قصه هوانا"

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی "تیمور"

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی "بقایا الامس"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "للاسرار خیوط"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "الاعتذار"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "قلوب للایجار"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "منیره"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "وشاءت الاقدار"

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی "هذیان الطین"

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی "ملامح بشر"

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی "عائلتی"

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی "حارتنا حلوة"

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی "عرس الدم"

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی "عیون من زجاج"

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی "شاهین"

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی "فی البیوت اسرار"

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی "قتالة الشجعان"

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی "بین الهدب دمعة"

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی "جنون اللیل"

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی "وجوه من شمع"

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی "متی نلتقی"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "رحلة انتظار"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "آخر ایام الیمامه"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "اللقیطه"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "الدریشه"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "هدوء وعواصف"

( تا ۲۰۰۴م. )

سریال تلویزیونی "الدنیا لحظة"

( تا ۲۰۰۴م. )

سریال تلویزیونی "یوم آخر"

( تا ۲۰۰۳م. )

سریال تلویزیونی "حکم البشر"

( تا ۲۰۰۲م. )
به واسطه بازی در نقش "خلیفه" در سریال "حکم البشر" بسیار معروف است.

سریال تلویزیونی "عیال الذیب"

( تا ۲۰۰۰م. )

سریال تلویزیونی "احلام البسطاء"

( تا ۱۹۹۹م. )

سریال تلویزیونی "ناسف لهذا الخلل"

( تا ۱۹۹۶م. )

سریال تلویزیونی "عفوا سیدی الوالد"

( تا ۱۹۹۴م. )

سریال تلویزیونی "السر فی بیر"

( تا ۱۹۹۳م. )

سریال تلویزیونی "آخر العنقود"

( تا ۱۹۹۲م. )

سریال تلویزیونی "ایام العمر"

( تا ۱۹۹۱م. )

سریال تلویزیونی "تناتیف"

( تا ۱۹۸۹م. )

سریال تلویزیونی "فایز التوش"

( تا ۱۹۸۹م. )
غازی حسین الخزاعی در فصل سوم این سریال بازی کرده است .

سریال تلویزیونی "العرندس"

( تا ۱۹۸۳م. )

برنامه تلویزیونی " افتح یا سمسم "


غازی حسین الخزاعی در فصل دوم این سریال بازی کرده است .

سریال تلویزیونی "احلی الایام"

( تا ۱۹۸۱م. )


غازی حسین الخزاعی

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله عدنانیه
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

گوینده رادیو و دوبلور. دارای چهار فرزند به نام های وفا، ناظم، نایف و ناصر.


done in 0.0584 seconds