آخرین ویرایش : April 6, 2012

غانم جمعه غانم السلیطی

آثار


کارگردان

بازیگر

تئاتر " عنبر و 11 سبتمبر "

( تا ۲۰۱۲م. )

سریال تلویزیونی " تصانیف "

( از ۲۰۱۰م. تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی " متلف الروح "

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی " بنات آدم "

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی " الی متی "

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی " اصوات قلبت العالم "

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی " کامیرا فون "

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی " سوالف دنیا "

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی "الدریشه"

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی " عمی الوان "

( تا ۲۰۰۲م. )

سریال تلویزیونی " التوش منکم لکم "

( تا ۲۰۰۰م. )

تئاتر " امجاد یاعرب "

( تا ۱۹۹۹م. )

سریال تلویزیونی " خلیل فی مهب الریح "

( تا ۱۹۹۹م. )

سریال تلویزیونی " فایز التوش "

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۹۸م. )
در سال های 1984، 1986، 1989 و 1998 به عنوان بازیگر در این سریال مشغول به کار بود.

تئاتر " وحش اللیل "

( تا ۱۹۹۷م. )

سریال تلویزیونی " الناس بیزات "

( تا ۱۹۹۳م. )

تئاتر " مفلح فی المریخ "سریال تلویزیونی "تناتیف"

( تا ۱۹۸۹م. )

تئاتر -"زلزال "

( تا ۱۹۸۹م. )

تئاتر " عنتر و ابله "

( تا ۱۹۸۸م. )

سریال تلویزیونی " محسن منکم وفیکم "

( تا ۱۹۸۷م. )

سریال تلویزیونی " دوحة تشریف "

( تا ۱۹۸۵م. )

تئاتر " طماشه "

( تا ۱۹۸۴م. )

سریال تلویزیونی "العرندس"

( تا ۱۹۸۳م. )

سریال تلویزیونی " عید و سعید "

( تا ۱۹۸۲م. )

سریال تلویزیونی "احلی الایام"

( تا ۱۹۸۱م. )

تهیه کننده

فیلمنامه نویس

نمایشنامه نویس


سایر موارد


مرتبط با

عبدالعزیز الجاسم


عموماً ایندو به عنوان زوج هنری با هم فعالیت می کنند.


غانم جمعه غانم السلیطی

تاریخ درگذشت ۱۹۵۳/۱۲/۲۹م.
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم

توضیحات بیشتر:

دارای سه فرزند به نام های فیصل، محمد و مبارک.


done in 0.0483 seconds