آخرین ویرایش : December 31, 2009

نوشیروان فواد

معروف به : مستی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


در رشته علوم نظامی فارغ التحصیل شده است .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .
عضو فراکسیون سبز در پارلمان اول کردستان .
عضو کمیسیون امور پیشمرگه در پارلمان اول کردستان .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان پیشمرگه بوده است


گرایشات


عضو

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


وی نفر دوم حزب اتحادیه میهنی کردستان محسوب می شود .


تاریخ تولد ۱۹۴۱م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.057 seconds