آخرین ویرایش : April 6, 2012

وداد عبدالطیف الکواری

آثار


بازیگر

فیلمنامه نویس

نمایشنامه نویس


وداد عبدالطیف الکواری

تاریخ تولد ۱۹۶۷م.
ملیت کشور قطر
کشور قطر
قومیت عرب
قبیله المشارفه

done in 0.0375 seconds