آخرین ویرایش : April 6, 2012

محسن حسین الحبیب

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش نظامی


طی دوره دوازدهم دانشکده ستاد (کلیه الارکان ) و همچنین فارغ التحصیل و تدریس در دانشکده ستاد .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت ارتباطات عراق

( از ۱۹۴۶/۰۶م. )

وزارت دفاع عراق


اولین بار در سال 1946 و دومین بار در سپتامبر سال 1956 به عنوان وزیر دفاع انتخاب گردید.

عضویت در

نیروهای نظامی عراق

( تا ۱۹۵۹/۰۳م. )
سرهنگ ستاد ، فرمانده دسته توپخانه رزهی در پادگان الوشاش ( طی کودتای سال 1958 ).
در مارس 1959 بازنشسته شد.

سفیر

سفارت عراق در اتحاد جماهیر شوروی

( از ۱۹۶۵م. تا ۱۹۶۸م. )تاریخ تولد ۱۹۱۶م.
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0248 seconds