آخرین ویرایش : January 23, 2012

پیام احمد محمد امین محمد

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات کردی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون آبادانی و اسکان در پارلمان سوم کردستان.

عضو

گروه " رابه المراه العراق "

( از ۲۰۰۴م. )
به عنوان عضو این گروه در چندین کنفرانس در بغداد و سلیمانیه شرکت کرده است.

مدرس

شهر کلار

( از ۱۹۹۶م. )

کارمند

شهرداری کرکوک عراق

( از ۱۹۸۶م. )
در 1986 در شهرداری کرکوک استخدام شده است .


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان.
از 1994 تا 1996 مسئول شاخه زنان حزب اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک بوده است.
در 2009 به عنوان مسئول حزب اتحادیه میهنی در خانقین انتخاب شده است و سپس به حزب گوران پیوسته است.


تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
محل سکونت شهر کلار
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب شیعه
رایانامه payman964@yahoo.com

done in 0.0795 seconds