آخرین ویرایش : March 10, 2012

نعمت عبدالله پیر داود

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ادبیات و دکترای امور حکومتی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان .
عضو فراکسیون سبز در پارلمان .
معاون کمیسیون تندرستی .
عضو کمیسیون امور اجتماعی .
فرستاده پارلمان کردستان عراق به هلند و بلژیک .

موسس

رئیس

اداره توریسم کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان رئیس اداره توریسم کردستان عراق بوده است .

اتحادیه پارلمانیست های کردستان


هم اکنون رئیس اتحادیه پارلمانیست های کردستان است .

سردبیر


گرایشات


عضو


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

شورش ایلول

( از ۱۹۸۷م. تا ۱۹۸۸م. )

زندانی

زندان های عراق

( از ۱۹۶۳م. )
وی چهار بار در سال های 1963 ، 1977 ، 1985 و 1987 به زندان محکوم شد.


آثار


نویسنده


نعمت عبدالله پیر داود

تاریخ تولد ۱۹۵۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه avandax@yahoo.com

done in 0.0644 seconds