آخرین ویرایش : January 23, 2012

پریهان قبلای محمد علی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( تا ۲۰۰۶م. )
دکترای پزشکی و تخصص در مسائل زنان


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون بهداشت و تندرستی در پارلمان سوم کردستان.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از اعضای سابق حزب اتحادیه میهنی کردستان که در انتقاد از عملکرد جلال طالبانی رهبر حزب از آن جدا و وارد حزب جدید گوران شد.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق


عضو پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان


تاریخ تولد ۱۹۷۵م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت ترکمن
پیرو مذهب سنی
رایانامه pareihan74@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان به عنوان پزشک متخصص زنان شاغل بوده و مسئول مرکز درمانی آموزشی سلیمانیه بوده است.

done in 0.0301 seconds