آخرین ویرایش : April 22, 2012

مالک دوهان الحسن

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۴۷م. )
تحصیل در رشته حقوق و فارغ التحصیل از دانشگاه بغداد .

دانشگاه مونپلیه در فرانسه

( تا ۱۹۵۱م. )
ادامه تحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مونپولیه در فرانسه .

دانشگاه پاریس

( تا ۱۹۵۷م. )
دکتری با موضوع دولت در قانون مدنی از دانشگاه پاریس .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی عراق

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۶۷/۰۷/۱۷م. )
وزیر فرهنگ و تبلیغات از 1967 تا هنگام دستگیری در 17 ژوئیه 1967 .

رئیس

اتحادیه معلمین عراق

( از ۱۹۶۵م. تا ۱۹۶۶م. )

کانون وکلای عراق

( از ۲۰۰۴م. )
رئیس اتحادیه وکلای عراق در حکومت موقت عراق 2004 .

مدرس

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۶۶م. )


گرایشات


رئیس

حزب استقلال ملی عراق


موسس و رهبر حزب استقلال ملی که به ائتلاف ملی دمکرات پیوست .

عضو

حزب سوسیالیسم عربی عراق


عضو در هیئت فرماندهی حزب سوسیالیسم عربی 1958 - 1968 .


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
محل تولد شهر حله
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
نماینده مجلس در دوره پادشاهی . اشتغال به وکالت از 1970 تا 2003 .

done in 0.7634 seconds